ثبت نام ترم جدید

شروع ثبت نام ترم های جدید

در روزهای

  • سه شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷
  • چهارشنبه ۱۷ الی ۲۰
  • جمعه ۱۱ الی ۱۴

از متقاضیان تقاضا می شود لطفا با شماره ها زیر جهت ثبت نام تماس بگیرند